Hjemmehjælp

Læs, hvad Kvik Vikar kan tilbyde som din leverandør under Fritvalgsordningen

Kvik Vikar

Kvik Vikar tilbyder hjemmehjælp af fagligt kyndige og erfarne medarbejdere. Vi er et team bestående af hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og assistenter og sygeplejersker. Vi tilbyder borgere praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje.

En tryg hjemmepleje

Kernen i sygeplejen er altafgørende for os; borgerens tryghed kommer altid i første række, hvorfor du altid får en professionel service og personlig pleje. Vores medarbejdere er nøje udvalgt, og har en sundhedsfaglig baggrund, der gør, at de har de bedste forudsætninger for at pleje borgeren på bedste vis.

Respekt for den enkelte borger

Når vi udfører hjemmepleje, ønsker vi, at den enkelte borger føler sig gode og velkendte hænder. Derfor tilknyttes der altid en fast hjemmehjælper med høj faglighed, så der kommer så få medarbejdere som muligt i borgerens hjem. Under vores besøg har vi ligeledes fokus på at respektere borgerens hverdag, så plejen tilpasses den enkeltes dagsrutiner.

Fritvalgsordningen

Er du visiteret til hjemmepleje? Så kan du frit vælge mellem den offentlige hjemmepleje og en privat leverandør, som er godkendt af kommunen; Kvik Vikar.

Fritvalgsordningen er din tryghed for, at du selv kan vælge, hvem der skal udføre din hjemmepleje. Hvis du ønsker, at vi skal stå for din hjemmepleje, skal du blot kontakte visitationen i din kommune og Kvik Vikar. Så klares alt det praktiske ganske nemt, hvorefter vi kommer på besøg og starter plejen.

Personlig pleje

Personlig pleje er et vidt begreb, men kort sagt hjælper vi med lige dét, som den enkelte borger har brug for.

Det kan f.eks. være:

 • Bad og personlig hygiejne
 • Af- og påklædning
 • Hjælp til måltider
 • Lejring

Sygepleje

Hos Kvik Vikar hjælper vores erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med at udføre sygepleje hos borgeren. Vi yder sårpleje, sygepleje i eget hjem samt hjælp til løbende medicinering. Vi agerer som en ekstra tryghed og bindeled mellem borgeren (og pårørende) og sygehuset, praktiserende læge eller lignende.

Praktisk hjælp

Er du visiteret til praktisk hjælp? Så kan vi hjælpe dig med diverse praktiske gøremål i og udenfor hjemmet.

For eksempel:

 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Indkøb/madservice

Tilkøbsydelser

Ønsker du hjælp til ydelser, som du ikke er visiteret til? Så har du mulighed for at tilkøbe en række ekstra ydelser såsom rengøring, indkøb og ledsagerordning.

Kontakt vores kontor for at høre nærmere.

Hvem hjælper Kvik Vikar?

Kvik Vikar hjælper alle borgere, som har brug personlig pleje, sygepleje eller praktisk hjælp i hverdagen. Hvis du er visiteret og godkendt til hjemmehjælp, kan du frit vælge Kvik Vikar som din leverandør.

Din pleje afhænger 100% af DIT behov, da vi altid tager afsæt i den enkelte borger.

Ønsker du at høre mere?

Vælger du Kvik Vikar til som din leverandør af hjemmepleje, er du altid sikret:

 • Faste hjemmehjælpere med høj kompetence og faglighed
 • Fast kontaktperson
 • Mulighed for at kontakte os døgnet rundt – også via nødopkald
 • Tilkøb af ekstra hjælp – f.eks. i form af praktisk hjælp og rengøring
 • At vi kommer på aftalte tidspunkter

Vi bestræber os på at levere en tryg pleje for dig og dine pårørende, når vi besøger dit private hjem. Vi behandler altid borgere med respekt, og har fokus på den enkeltes ønsker og behov.

KONTAKT OS
close slider

  Skal vi hjælpe dig?

  Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.