Home

Hvem er Kvikvikar?

Vi er et vikarbureau som har personale med 15 års erfaring inden for sundhedsbranchen. Vi bestræber os i kernen af sygeplejen, som at yde omsorg og altid agere professionel. Derudover går vi op i vores borger og kunder altid får den bedst mulige ydelse. Vores personale består af både sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, Social- og sundheds-hjælper og Ufaglært hjælper som har stor erfaring inden for pleje og relations dannelse af demente, handicap-. samt lette og komplekse borgere.

Vi er specialiseret i fleksible bemandings løsninger samt kortere eller længerevarende vikariater og faste stillinger til sundhedssektoren. Vores personale bliver testet for Covid-19 løbende, for mindske smittespredning. Vi fuldføre rengøring og har stærk personale med mere end 20 års erfaring inden for faget. Vi har en del vikarer som står klar til at hjælpe.

Vi sikrer og øger kvaliteten frem for kvantiteten.

Vi kan dække døgnbemanding alle ugens dage samt helligdage.

Vores specialeområder dækker følgende

Hjemmepleje

Rengøring

Sosu- Assistenter

Sosu-hjælper

Plejemedhjælper

Sygeplejerske

Vi stiller garanti for at vores personale altid bære uniform med synlig navneskilt. Derudover kan der være mulighed for at give fast personale, hvis begge parter ønsker det.

Kontakt Os

    Vi byder på omsorg og ansvarlighed